Lite historia om Rundqvists Boktryckeri

Tryckeriverksamheten startades 1908 av Carl Rundqvist, född 1875. Han var egentligen inriktad på bokbinderiyrket och arbetade inom detta skrå från 1895 till tryckeristarten 1908. Strax före bildandet av Rundqvists Boktryckeri var han en kort tid i kompanjonskap med Dahlgren & Rundqvists tryckeri på Husargatan 3. Sina första tryck utförde han på en liten handdigel i hemmet. Denna står fortfarande kvar på Rundqvists Boktryckeri. Carls ende son, Agne Rundqvist, född 1901 startade sin yrkesbana efter genomgången realexamen 1919 och med sätteriutbildning vid skolan för bokindustri, slöjdföreningens skola i Göteborg mellan 1920-23. 1925 reste Agne till Leipzig och studerade som voläntär på Thalacker & Schöffer Buchdrucherei. Här studerade han även skriftkonst. När Agne kom hem från Tyskland ville han studera vidare. Men pappa Carl sa då, att om han gjorde detta skulle han bli överkvalificerad och inte få någon anställning på tryckeriet. Agne följde sin fars råd och avstod vidare studier och började då på Rundqvists Boktryckeri, 1928.
Tryckeriet var framgångsrikt med 20-talet anställda på de tre våningarna på Lilla Torget 4. Med papper, blyformar och i övrigt tung produktion blev det trångt. Agne sökte då en ny plats för tryckeriet och fann då, 1956 en perfekt lokal för verksamheten. Nya adressen blev Trycksgatan, numera Nellickevägen 10. I en gammal tegelbyggnad vid Mölndalsån, finns Rundqvist Boktryckeri AB fortfarande kvar – idag i det närmaste helt omringad av Liseberg.

Agne Rundqvist blev med tiden en närmast legendarisk boktryckare i Göteborg. Han hade ett stor kulturellt umgänge och älskade böcker, konst och inte minst vackert papper. Vilket resulterade i en rad exklusiva bokverk – Rundqvist-böcker blev ett begrepp. En av dessa böcker är Antologia Gothoburgensis utgiven 1953. Boken är ett praktverk i skinn och i numrerad upplaga, som i ord och bilder skildrar Göteborg genom tiderna.

 

Agnes två söner Lars, född 1931 och Peter, född 1944, arbetade båda i boktryckeriet. Lars kom med i verksamheten under 1950-talet. Tre generationer Rundqvist arbetade då samtidigt och med Agne som verkställande direktör. Under de kommande årtiondena gick utvecklingen inom tryckeribranschen snabbt, och i samband med denna utveckling lämnade Lars företaget 1983. Han övertog Nordiska Tryckeriet för att helt ägna sig åt blytekniken. Lars var denna teknik trogen ända till sin alltför tidiga bortgång 1987. Agnes andra son Peter fick under 1980- talet förmånen att utveckla den nya offsettekniken i företaget. Peter började sin bana på Rundqvists Boktryckeri efter fullgjord militärtjänst, studentexamen, universitetsstudier och grafiska studier på Konstindustriskolan HGK. Han gjorde även praktik i tryckeriteknik på Sollentuna Offset, i Tyskland hos Heidelberger Druchmaschinen.

Vid millennieskiftet var det dags för fjärde generationen Rundqvist att ta över tryckeriet. Mikael Rundqvist, född 1969 och fjärde generationen, intresserade sig för tryckeriet och driften efter sina tekniska studier. Han började med att utveckla datatekniken inom företaget. Rundqvists Boktryckeri gör fortfarande nya böcker, trycksaker och arbetar även med webbdesign och sociala medier.

Den fjärde generationen satsar på att “knyta ihop säcken” och delvis återgå till den historia som finns i företaget. I huset finns numera den ekonomiska föreningen Rundqvist & Co vars verksamhet styrs av mottot: Återfinna & Återvinna. Med hjälp av återfunna klichéer (de ligger i dammiga små lådor uppe på vinden), restpapper och överbliven tryckfärg från boktryckeriet skapas nya produkter. Det gamla hantverket boktryckeri har återuppstått med det nya namnet “letterpress”.